top of page

Rekisteri ja tietosuojaseloste

 

Tämä on Ravintola Kylän (Tapiolan Taverna Oy) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Tapiolan Taverna Oy c/o Ravintola Kylä

Tapiontori 3, 02100 Espoo

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Ravintoloitsija Markku Mikkola, ravintola@tapiolankyla.fi, p. 010 2310430

 

3. Rekisterin nimi
 Kylän uutiset -uutiskirje

 Pöytävaraukset

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen), jossa rekisteröity on osapuolena (uutiskirjeen tilaus tai pöytävarauksen teko). Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi (Kylän uutiset -uutiskirje) sekä pöytävarauksiin liittyvä tieto (Pöytävaraukset).

5. Rekisterin tietosisältö
Kylän uutiset -uutiskirje: henkilön sähköpostiosoite.
Tietoja säilytetään Mail Chimp -uutiskirjepalvelussa.

Pöytävaraukset: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, mahdolliset varaukseen liittyvät lisätiedot, esim. erityisruokavaliot. Tietoja säilytetään ravintolan sähköpostissa, pöytävarausohjelmassa (WIX restaurant) ja Ravintola Kylän varauskirjassa.

 

6. Henkilötietojen säilytysaika
Rekisteriin kuuluvia henkilötietoja säilytetään siihen asti, kunnes sähköpostilista lakkautetaan tai henkilö eroaa listalta (Kylän uutiset -uutiskirje). Pöytävarauksia säilytetään 2 vuotta.

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta hänen tilatessaan uutiskirjeen verkkosivuilla olevalla lomakkeella (Kylän uutiset -uutiskirje) sekä pöytävarauksen teon yhteydessä, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse (pöytävaraukset).

 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tapiolan Taverna Oy käyttää uutiskirjeviestinnässä yhdysvaltalaista MailChimp -sähköpostipalvelua jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä 
palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

10. Rekisteröidyn oikeudet

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

  • Tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua niitä tietoja, mitä hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.

  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

bottom of page